[25 พ.ค. 2563, 08:46] : โรงเรียนโพนทองวิทยายนจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 26 พ.ค.2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนและเว็บไซต์รับสมัครนักเรียน..

144 คน

ม.1 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.1 ประจำวัน

รายละเอียด

22 คน

ม.4 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.4 ประจำวัน

รายละเอียด